Ara

Gizlilik ve Güvenlik

Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

İşbu Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Veri Koruma Politikası (“Politika”), www.iyuseramik.com internet adresi üzerinden elektronik ortamda seramik ürünleri satışı ile iştigal eden İpek Usta tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla paylaşılmaktadır. Şirket, herhangi bir zamanda Politika’yı tek taraflı olarak güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

Genel İlkelerimiz

Şirket, üçüncü kişilere ait kişisel verileri ancak ilgili kişinin kendi rızası ile bu bilgileri iletmesi suretiyle elde etmektedir. Şirket, kişisel verileri elde etmek amacıyla kişinin bilgi ve rızası haricinde herhangi bir teknik ve/veya dijital araç kullanmamaktadır.

Şirket’e iletilen kişisel veriler Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun surette, iletilme veya elde edilme amacıyla uyumlu şekilde muhafaza edilmekte ve bu bilgilere sadece Şirket tarafından yetkilendirilmiş kişi(ler) erişim sağlamaktadır.

Şirket, hiçbir halde, meşru bir amaç olmaksızın veya bu amacı aşacak şekilde herhangi bir kişiye ait kişisel verileri elde etmemekte ve işlememektedir. Şirket kendisine iletilen kişisel verilerin Kanun’a uygun olarak korunması için gerekli idari ve teknik tedbirleri almakta, söz konusu bilgilerin kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir

Politika Kapsamındaki Kişisel Verileriniz

Şirket, www.iyuseramik.com internet  sitesi kullanıcısı tarafından kendisine veri sahibinin rızası ile iletilen ad, soyad, yerleşim yeri, kimlik bilgileri, telefon, adres, eposta vb. iletişim bilgileri ve kredi kartı bilgilerini kayıt altına alarak, işleyebilmektedir. Kişisel verilere, temin edilme amacına göre sadece Şirket tarafından yetkilendirilmiş kişiler erişim sağlamakta ve gizli tutulmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme ve Kullanılma Amacı 

Şirket bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.

Mağazamız üzerinden veya eposta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, üyelerimiz tarafından mağazamıza elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, Üyelerimiz ile yaptığımız “Kullanıcı Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, Şirket, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Şirket, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir.  Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Şirket tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Mağazamız üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Şirket ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Burada belirtilen kapsam ve amaç haricinde söz konusu veriler hiçbir suretle Şirket dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

Hukuki Haklarınız

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca, Şirket’e kişisel veri iletmiş olan her kişi:

  1. Şirket’in kişisel verilerini işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlenmiş ise, hangi verilerinin işlendiğine dair Şirket’ten bilgi talep etmek,
  2. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
  3. Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışında herhangi bir kişi veya kuruma aktarılıp aktarılmadığı ve aktarıldı ise kimlere aktarıldığını öğrenmek,
  4. Şirket’ten hatalı veya eksik kişisel verilerinin düzeltilmesini ve verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etmek,
  5. Kişisel verilerinin imha edilmesini, silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini ve (varsa) verilerin transfer edildiği üçüncü kişilerin imha talebiniz konusunda bilgilendirilmesini talep etmek,
  6. Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı şekilde işlenmesi veya kullanılması durumunda, bu sebeple maruz kaldığınız zararınızın giderilmesini talep etmek haklarına sahiptir.

İşbu Politika konusunda herhangi bir sorunuz olması veya kişisel verilerinize ilişkin olarak yukarıda yer verilen Kanun’un 11. Maddesi kapsamındaki haklarınızı kullanmak istemeniz halinde, tarafımıza [email protected] eposta adresimizden her zaman ulaşabilirsiniz. Soru ve taleplerinize en geç 7 gün içerisinde cevap verilecektir.

KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ

Şirket, alışveriş sitelerimizden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.

Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır. Kredi kartı ile yapılan tüm ödemelerde 3D Güvenli Ödeme sistemi kullanılmaktadır. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.

Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Kredi kartı mail-order yöntemi ile bize göndereceğiniz kimlik ve kredi kart bilgileriniz Şirket tarafından gizlilik prensibine göre saklanacaktır. Bu bilgiler olası banka ile oluşubilecek kredi kartından para çekim itirazlarına karşı 60 gün süre ile bekletilip daha sonrasında imha edilmektedir.

İSTİSNAİ HALLER

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Şirket, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

1.Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

2.Mağazamızın kullanıcılarla akdettiği “Üyelik Sözleşmesi”‘nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

3.Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

4.Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

E-POSTA GÜVENLİĞİ

Mağazamızın Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Şirket e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

TARAYICI ÇEREZLERİ 

Şirket, mağazamızı ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır.

Teknik iletişim dosyası,  siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından  dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Şirket, işbu “Gizlilik Politikası” hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için [email protected] adresine email gönderebilirsiniz. Şirket’e ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Firma Ünvanı: İpek Usta
Adres: Kandilli iskele arkası sok. No:4/1 Üsküdar-İstanbul
Eposta: [email protected]
Tel: 05345999644

X