Ara

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1 – Taraflar

Satıcı:
İpek Usta (iyu seramik)
Adres: Kandilli Mh. İskele Arkası sok. No:4/1 Üsküdar-İstanbul

Mail: [email protected]

Bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır.

 

Tüketici:
Ad:
Adres:
Telefon:
E-Posta adresi:

Bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır.

 

Madde 2 – Sözleşmenin Konusu

Bu Sözleşme, www.iyuseramik.com web sitesi üzerinden ALICI’nın elektronik ortamda SATICI ile biraraya gelmeksizin elektronik ortamda sipariş verdiği el yapımı seramik ürünlerinin (“Ürün”) satış, teslim, iade ve iptal işlemleri ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmelik hükümleri uyarınca ALICI ve SATICI’nın karşılıklı olarak haiz bulundukları hak ve yükümlülükleri düzenlemektedir.

 

Madde 3-   Sipariş 

Ürün’ün türü, rengi, formu, tüm görsel özellikleri ve vergi dahil satış bedeli www.iyuseramik.com internet sitesinde yer verilen ürün tanıtım bilgileri ve ALICI’nın siparişi üzerine düzenlenen satış faturasında  belirtildiği gibidir.

ALICI tarafından www.iyuseramik.com web sitesi üzerinden sipariş verilmesi üzerine, satın alınan Ürün ve sipariş bilgileri ALICI’nın vermiş olduğu elektronik posta adresine en geç 24 saat içerisinde gönderilen mesajla teyit edilir.

ALICI, satışa konu Ürün’ün temel nitelikleri, türü, görsel ve teknik özellikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları, cayma hakkı, sipariş iptal koşulları ve Ürün ile ilgili dikkat edilmesi gereken kullanım ve bakım koşulları konusunda ön bilgi sahibi olduğunu, siparişi tüm bu koşulları tamamen inceleyerek öğrendikten sonra verdiğini beyan ve kabul eder. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu Sözleşme’nin tüm koşullarını peşinen kabul etmiş sayılmaktadır.

Madde 4 – Ödeme ve Teslimat Şartları

www.iyuseramik.com’dan verilen siparişler, siparişin SATICI tarafından alınması ve ALICI’nın kredi kartından ödemenin tahsil edilmesi veya ALICI’nın havale yoluyla ödeme yapması halinde, havale veya EFT tarihini takiben, 5 iş günü içerisinde kargo yoluyla ALICI’ya teslim edilir. İstanbul dışı teslimatlarda, teslim süresi ALICI’nın adresinin İstanbul’a uzaklığına göre değişebilmektedir.

ALICI’nın havale veya EFT yoluyla ödeme yapmak istemesi halinde, sipariş verdiği tarihi takip eden en geç  24 saat içinde satış bedelini SATICI’nın banka hesabına ödemesi ve ödemeyi gösterir dekontu [email protected] eposta adresine iletmesi şarttır. Herhangi bir nedenle satış bedelinin ALICI tarafından ödenmemesi veya ödemenin iptali halinde, sipariş geçersiz hale gelir ve SATICI Ürün’ün tesliminden sorumlu olmaz.

ALICI’nın satış bedelini kredi kartı yoluyla ödeme yaparak, taksitle ödemesi halinde,  www.iyuseramik.com sitesinde ilgili Ürün için belirtilen taksit seçenekleri geçerlidir.

ALICI, Ürün’ü teslim aldığı anda derhal kontrol etmekle sorumludur.  Şu kadar ki, kargo şirketi tarafından Ürün teslim edildiği sırada, Ürün ambalajının yırtık veya sair herhangi bir şekilde hasarlı olması ve/veya Ürün’ün bu hasardan etkilenmiş olması durumunda, ALICI kargo teslim aldığı anda gerekli kontrolü yapmak ve tutanak düzenletmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, ALICI ileride Ürün’ün hasarlı şekilde teslim aldığı iddiasında bulunamaz ve bu nedenle cayma hakkını kullanamaz.

SATICI’dan kaynaklanan öngörülmeyen bir gecikme meydana geldiği takdirde, ALICI’ya derhal gecikme ve yeni teslimat tarihine ilişkin bilgi verilir.

Resmi tatil ve bayramlarda teslimat yapılmamaktadır.

Teslimatın doğru yapılabilmesi için adres, telefon, ALICI adı soyadı gibi bilgilerin tam ve doğru olarak verilmesinden ALICI sorumludur.

Teslimat sırasında ALICI’nın adresinde bulunmaması halinde, SATICI sözleşmeden dögan teslim yükümlülüğünü tam ve eksiksiz surette yerine getirmiş sayılacak olup, SATICI teslimatın yapılmaması veya gecikmesi sebebiyle sorumlu tutulamaz. Bu nedenle kargonun iadesi edilmesi veya tekrar kargo gönderilmesi durumunda ilgili tüm masraflardan ALICI sorumludur.

Teslimat masrafları ALICI’ya aittir. Bu masraflar satış bedeli ile birlikte Ürün’e ilişkin faturada gösterilir.

Kargo şirketinden kaynaklanan gecikmelerden SATICI sorumlu değildir.

 

Madde 5 – Satış Koşulları

İşbu sözleşme ALICI tarafından siparişin verilmesi ile birlikte elektronik ortamda imzalanarak kabul edilmiş sayılır ve ALICI açısından bağlayıcı hale gelir. Sipariş tarihi, ALICI tarafından satış bedelinin kred kartı, havale veya EFT ile ödenmesi üzerine ödemenin SATICI hesabından görünür hale geldiği tarihtir. Sipariş bu tarih itibariyle kesinleşmiş olur. Ödeme yapılmaması halinde sipariş kesinleşmez ve SATICI açısından hiçbir teslimat veya sair sorumluluk ortaya çıkmaz.

18 yaşından küçük kişiler www.iyuseramik.com üzerinden sipariş veremez ve alışveriş yapamazlar. ALICI, işbu sözleşmeyi elektronik ortamda imzalamış olmakla, 18 yaşından büyük olduğunu teyit ve beyan etmiş sayılır. Beyanların doğru olamamasından tamamen ALICI sorumlu olup, bu sebeple hiçbir şekilde SATICI sorumlu tutulamaz.

ALICI www.iyuseramik.com internet sitesinde üzerinden satın aldığı Ürün’ün teknik ve görsel özelliklerini, satış fiyatını, ödeme şekli ve teslimat bilgilerini, muhtemel teslimat süresini, SATICI’nın iletişim bilgilerini, ticaret ünvanını bildiğini, bu suretle elektronik ortamda Ürün siparişi vermek suretiyle satın alma işlem gerçekleştirmeden önce gerekli tüm bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde haiz olduğunu ve satın almaya bu bilgilerin tümünü anlayarak gerekli onayı verdiğini kabul ve beyan eder.

ALICI, işbu Sözleşmeyi imzalamakla, aşağıda belirtilen hususlara vakıf olduğunu ve anladığını, bunları bilerek sipariş verdiğini peşinen kabul eder. ALICI’nın sipariş vermeden önce, gerekli incelemeyi yapmamış olmasından SATICI hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

  1. a) Satın alınan Ürün’ün el işi olduğunu ve hassas kullanım gerektirmektedir.
  2. b) Her Ürün’ün kendine özgü ve tek olup, bu nedenle renk, desen ve boyutu farklı olabilmektedir.
  3. c) Ürün detaylarında aksi belirtilmedikçe, satın alınan Ürün gıdaya uyumludur.
  4. d) Çoğu Ürün bulaşık makinesinde yıkanabilir olmakla birlikte, elde yıkama önerilmektedir.
  5. e) Ürün açıklamalarındaki kullanım detaylarına mutlaka dikkat edilmesi şarttır.
  6. f) Geçerli bir sorun olmaksızın (örneğin ürünün hasarlı olması), Ürün iadesi kabul edilmemektedir, Sipariş verilmeden önce, Ürün’ün detaylı fotoğrafları, boyutu ve özelliklerinin incelenmesi şarttır. ALICI, teslim anında Ürün’ü derhal muayene etmek ve Ürün’e herhangi bir hasar veya ayıp bulunması durumunda, bunu en geç teslimi takip eden 2 gün içinde SATICI’ya fotoğraf ve gerekçe belirtmek suretiyle bildirmekle yükümlüdür. Söz konusu süre akabinde, Ürün iadesi kabul edilmeyecektir.

Salgın hastalık, doğal afet, savaş, darbe, grev, lokavt, resmi makamların kararları ve bununla sınırlı olmaksızın SATICI’nın sipariş edilen Ürün’ü hiç veya zamanında tedarik etmesini engelleyen olağanüstü ve önceden öngörülemeyen mücbir sebeplerin ortaya çıkması halinde, SATICI durumu derhal elektronik posta yoluyla ALICI’ya bildirecek ve Ürün’ün tedarik edilmemesinden sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebebin 30 günden uzun sürmesi halinde ALICI, siparişi iptal ederek ödemiş olduğu satış bedelini iade alma veya siparişinin mücbir sebebin ortadan kalkması akabinde teslim edilmesini kabul etme haklarına sahiptir.

Siparişin iptal edilmesi halinde, ALICI tarafından SATICI’ya yapılan ödeme, ödemenin havale veya EFT yoluyla yapılmış olması halinde, ALICI’nin banka hesabına, kredi kartı ile ödeme halinde ise bankaya iade edilir. ALICI iade edilen satış bedelinin ALICI’nın hesabına yansımasının bankanın operasyonel durumuna göre 2-3 haftayı bulabileceğini, bundan SATICI’nın sorumlu olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir. Taksitle yapılan ödemelerde, satış bedelinin iadesi taksit ödemelerine uygun şekilde taksitli yapılır.

 

Madde 6 – Cayma Hakkı

ALICI, sipariş tarihinden itibaren (14) on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

Cayma hakkı süresi, ALICI’nın Ürün’ü teslim aldığı gün başlar. Ancak ALICI, sözleşmenin kurulmasından Ürün’ün teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

ALICI’nın özel istekleri doğrultusunda hazırlanan Ürün’e ilişkin cayma hakkı kullanılamaz.

 

ALICI, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yazılı olarak [email protected] mail adresine yukarıda belirtilen sürede bildirmekle yükümlüdür. ALICI’nın bu bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde ALICI, Ürün’ü SATICI’ya hasarsız ve kullanılmamış şekilde geri göndermek zorundadır. Geri gönderime ilişkin gönderi masrafları ALICI’ya aittir. ALICI’nın cayma hakkını kullandığına dair yazılı bildirimin alınması üzerine, SATICI tarafından ALICI’ya bir elektronik posta gönderilmek suretiyle siparişin iptal edildiği veya Ürün’ün iade alınacağı teyit edilir.

SATICI, ALICI’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren (14) on dört gün içinde, ALICI’dan Ürün ile ilgili tahsil edilen tüm ödemeleri iade eder.

SATICI, bu kapsamdaki tüm geri ödemeleri, ALICI’nın Ürün’ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yerine getirir.

Madde 7 – Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu sözleşmenin yorumu veya uygulanmasi sebebiyle ortaya çıkacak uyuşmazlıklarda İstanbul (Anadolu) mahkeme ve icra müdürlükleri yetkili olacaktır.

SATICI

İpek Usta (iyu seramik)

 

X